Eiropas palīgtehnoloģiju sadarbības tīkla European Assistive Technology Information Portal (EASTIN) un Pasaules veselības aizsardzības organizācijas (World health Organization (WHO)) kopēji organizēts WHO projekta GATE seminārs

27. – 29. aprīlī Milānā notika Eiropas palīgtehnoloģiju sadarbības tīkla European Assistive Technology Information Portal (EASTIN) un Pasaules veselības aizsardzības organizācijas (World health Organization (WHO)) kopēji organizēts WHO projekta GATE seminārs, kura mērķis bija apspriest un ieteikt WHO apstiprināšanai palīgtehnoloģiju sarakstu – 50 (!) ierīces, priekšmeti, lietas vai programmas, kuras tālāk tiek iekļautas īpašā WHO sarakstā, kas ANO dalībvalstīm nosaka pienākumu nodrošināt to pieejamību saviem iedzīvotājiem nepieciešamajā apjomā (līdzīgi kā WHO Lists of Essential Medicines). Tiek plānots, ka no 50 sarakstā iekļautajām palīgtehnoloģijām 25 izvēle ir profesionāļu ziņā, bet pārējās 25 pēc projekta autoru domām var izvēlēties un tieši saņemt pacients pats vai viņa piederīgie bez ārsta vai funkcionālo speciālistu iesaistes.

Latviju seminārā pārstāvēja trīs šis jomas speciālisti no NRC Vaivari Tehnisko palīglīdzekļu centra, no kuriem divi ir RSU akadēmiskā personāla pārstāvji – RSU Rehabilitācijas fakultātes profesors Aivars Vētra un pasniedzēja Jūlija Vasiļevska, kā arī juridisko zinātņu maģistre Sabīne Priedīte. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki, un Latvijas oficiālais pārstāvis EASTIN ir NRC Vaivari tehnisko palīglīdzekļu centrs.

Īpaši jāatzīmē fakts, ka Latvijas valsts apmaksāto palīgtehnoloģiju pamatklāsts īpaši neatšķiras no citu attīstīto valstu kārtības. Piedalīšanās šajā seminārā ir mūsu valsts un RSU augsta novērtējuma apliecinājums un ļaus pilnveidot arī šīs jomas regulējumu Ministru kabineta noteikumos un  apmācības metodiku RSU studiju programmās.

Dalies ar šo rakstu