Valsts SIA ''Nacionālais rehabilitācijas centrs ''Vaivari''''

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra rādītāji

N.p.k. 
Gads:
Kritēriji:
2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
1 Finansējums (EUR) 1 665 365 3 199 243 5 412 368 5 345 959 7 774 763 8 786 914 7 670 532
2 Personu skaits rindā palīglīdzekļu saņemšanai gada beigās 4542 3528 3147 3079 2860 4409 4819
3 Personu skaits, kas uzņemti rindā TP saņemšanai     15867 14903 14945 18691 20682
4 Personu skaits, kas saņēma tehniskos palīglīdzekļus     14195 12249 12730 14014 17005
5 Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits 4333 10602 16622 14537 15181 16594 19877
6 Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaits pa grupām:              
6.1 protēzes 479 991 1036 845 898 859 896
6.2 ortozes 1018 2391 4295 4250 4793 5323 6097
6.3 apavi 947 1983 2920 2530 2625 3279 4527
6.4 pārvietošanās TP 1148 2758 4354 3017 2929 3116 4101
6.5 Riteņkrēslā ievietojamas individuāli izgatavojamas sēdēšanas sistēmas           21 78
6.6 pašaprūpes TP 741 2456 3645 3555 3561 3499 3585
6.7 komunikācijas TP   23 18 19 19 18 47
6.8 elpošanas TP     354 321 321 420 460
6.9 skābekļa koncentratoru
nomas pakalpojums
hroniskiem pacientiem
        35 59 86