Saņemot tehnisko palīglīdzekli, klients veic vienreizējo iemaksu:

  • par bērnu – 1,42 euro;
  • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 euro.

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

  • trūcīga persona;
  • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
  • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā Ventspils ielā 53, Rīgā par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu saņemšanu (tehniskā palīglīdzekļa saņemšana, nomas pakalpojumi u.c.) iespējams norēķināties ar maksājuma karti un skaidrā naudā, reģionālajās nodaļās Kuldīgā (Jelgavas ielā 60) un Rēzeknē (Atbrīvošanas alejā 81) iespējams norēķināties tikai tikai SKAIDRĀ NAUDĀ!

Paldies par sapratni!