Nacionālā veselības dienests (NVD)  informē:

Pilngadīgiem pacientiem ar elpošanas funkciju traucējumiem, t.sk. pēc pārslimotas Covid-19 infekcijas, HOPS vai citu slimību uzliesmojumiem, kā arī onkoloģiskiem pacientiem paliatīvās aprūpes ietvaros, atbilstoši medicīniskām indikācijām, tiek nodrošināts pakalpojums - skābekļa terapija mājās.

 

Skābekļa terapijas nodrošināšanai pacienti tiek iedalīti divās grupās un vairākās apakšgrupās:

 1. Hroniskie pacienti
  atrodas savā dzīves vietā ar hronisku plaušu slimību ar elpas trūkuma sajūtu vai hronisku plaušu slimību stabilā remisijas periodā (t.i., pēc slimības uzliesmojuma pagājušas ne mazāk kā 8 nedēļas), kuriem veiktais pulsoksimetrijas (SpO2) rādītājs miera stāvoklī, elpojot atmosfēras gaisu pēc aptuveni 30 minūtēm ir ≤ 92%. 
 2. Subakūtie pacienti no 2024.gada 1.jūnija  tiek sadalīti vēl 2 apakšgrupās:
  1. pacienti, kuri tiks izrakstīti no stacionāra, bet kuriem būs nepieciešama skābekļa terapija mājās (ambulators pakalpojums) ne ilgāk par 3 mēnešiem. Netiek paredzēta iespēja pakalpojumu pagarināt vēl uz 3 mēnešiem Pakalpojumu turpmāk nav iespējams pagarināt.
  2. pacienti, kas saņem paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumus jeb hospisa aprūpi dzīvesvietā un kuriem ir diagnosticēta elpošanas nepietiekamība.

 

Skābekļa terapijas mājās nodrošināšana HRONISKIEM pacientiem

 1. Persona dodas pie sava ģimenes ārsta. 
 2. Ģimenes ārsts veic nepieciešamos sākotnējos izmeklējumus, tostarp pulsoksimetriju (SpO2) un  izvērtē rezultātus:
  1. ģimenes ārsts izsniedz nosūtījumu pie ārsta pneimonologa vai kardiologa:
   1. pacientu ar hronisku plaušu slimību ar elpas trūkuma sajūtu;
   2. pacientu ar hronisku plaušu slimību stabilā remisijas periodā (t.i. pēc slimības uzliesmojuma pagājušas ne mazāk kā 8 nedēļas), kuram veiktais SpO2 rādītājs miera stāvoklī, elpojot atmosfēras gaisu pēc aptuveni 30 minūtēm ir ≤ 92%.
 3. ārsts pneimonologs vai kardiologs nosūtīto personu izmeklē un nosūta asins gāzu analīžu veikšanai 2 reizes ar vismaz 3 nedēļu starplaiku.
 4. ārsts pneimonologs vai kardiologs ir tiesīgs personai sagatavot un izsniegt Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, ja izvērtējot nosūtītās personas izmeklējumu rezultātus konstatē: 
  1. hronisku elpošanas nepietiekamību PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg);
  2. hronisku elpošanas nepietiekamību PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) un pacientam diagnosticēta:
   1. respiratora vai kardiāla slimību ar sekundāru policitēmiju (hematokrīts ≥ 55 %) vai pulmonālu hipertensiju, vai perifērām tūskām, vai nakts hipoksēmiju (SpO2 < 90 % vairāk nekā 30 % no miega perioda);
   2. pulmonāla hipertensiju.
 5. Atzinumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai ārsts pneimonologs vai kardiologs norāda:
  1. personai nepieciešamo  tehnisko palīglīdzekli - skābekļa koncentrators ilgstošai skābekļa terapijai mājās saņemšanai,
  2.  divus (2) asins gāzu sastāva arteriālajās asinīs analīžu rezultātus, kas veikti ar vismaz 3 nedēļu starplaiku,
  3. nepieciešamo skābekļa plūsmu, un lietošanas ilgumu (stundas diennaktī),
  4. u.c. nepieciešamo informāciju.

 

 

Dokumentu iesniegšana Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (VTPC) 

skābekļa koncentratora saņemšanai ilgstošai skābekļa terapijai  ārpus ārstniecības iestādes

 

 1. Persona (hroniskais pacients) pēc ārsta pneimonologa vai kardiologa atzinuma saņemšanas pašrocīgi sagatavo un paraksta iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (skatīt: https://www.vtpc.lv/lv/iesniedzamie-dokumenti).
 2. Persona vai tās pilnvarotā persona iesniedz VTPC zemāk minētos dokumentus:
  1. iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa (skābekļa koncentrators) saņemšanai,
  2. ārsta - pneimonologa vai kardiologa noformēto, atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (skat. 4. un  5.punktu).

   Dokumentus var iesniegt attiecīgā VTPC nodaļā klātienē, vai nosūtīt pa pastu:
   1. Rīgas nodaļa - Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002;
   2. Kuldīgas nodaļa - Jelgavas iela 60, Kuldīga, LV-3301;
   3. Rēzeknes nodaļa - Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601;
    kā arī dokumentus var nosūtīt elektroniski, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (apstiprinātus ar elektronisko parakstu) uz e-pastu: skabeklis@nrc.lv
     
 3. VTPC izskatīs iesniegtos dokumentus un personai nosūtīs lēmumu ar uzaicinājumu skābekļa koncetratora saņemšanai ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādei.
  ​​Lēmumā tiks norādīta VTPC pakalpojuma sniedzēji pie kuriem varēs saņemt skābekļa koncentratoru.

 

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvanīt pa tālruni Nr.: 66 955 665 vai uzdot jautājumus e-pastā: skabeklis@nrc.lv

 

 

Skābekļa terapijas mājās nodrošināšana SUBAKŪTIEM pacientiem, 

kurus izraksta no stacionārās ārstniecības iestādes tālākai ārstēšanai ģimenes ārsta uzraudzībā dzīvesvietā

 

Ja atrodoties stacionārā pacienta vispārējais stāvoklis ir stabils un nav nepieciešama 24 stundu medicīnas personāla uzraudzība, subakūtais pacients ir izrakstāms tālākai ārstēšanai ģimenes ārsta uzraudzībā dzīvesvietā, taču ir diagnosticēta elpošanas nepietiekamība un nepieciešama skābekļa terapija.

 1. Pirms pacienta izrakstīšanas no stacionāra, pacientam tiek nodrošināta asins gāzes sastāva analīzes veikšana un skābekļa titrēšana;
 2. ne mazāk kā septiņas darba dienas pirms plānotās pacienta izrakstīšanas no stacionāra ārstējošais ārsts sagatavo nosūtījumu “Skābekļa terapija mājās (ambulators pakalpojums)” vienotajā veselības nozares informācijas sistēmā (turpmāk – e-veselība) skābekļa terapijas mājās (skābekļa koncentratora) saņemšanai, ja ir veikta arteriālo asins gāzu sastāva analīze, kur konstatē:
  1. hronisku elpošanas nepietiekamību PaO2 ≤ 7,3 kPa (≤ 55 mmHg);
  2. hronisku elpošanas nepietiekamību PaO2 ≤ 8,0 kPa (≤ 60 mmHg) un personai diagnosticēta:
   1. respiratora vai kardiāla slimība ar sekundāru policitēmiju (hematokrīts ≥ 55 %) vai pulmonālu hipertensiju, vai perifērām tūskām, vai nakts hipoksēmiju (SpO2 < 90 % vairāk nekā 30 % no miega perioda);
   2. pulmonālā hipertensija.
 3. Sagatavojot iepriekš minēto nosūtījumu, obligāti jānorāda atzīme “SUBAKŪTS”.
 4. Nosūtījumā bez tam jānorāda: 
  1. gāzu sastāvs arteriālajās asinīs un diagnosticētās slimības;
  2. nepieciešamā skābekļa plūsma un laiks (stundas diennaktī);
  3. pacienta un pacienta pārstāvja kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs);
  4. stacionāra ārstējošā ārsta kontakinformācija (t.sk., ārsta telefona numuru);
  5. u.c nepieciešamā informācija.
 5. Ne mazāk kā septiņas (7) darba dienas pirms plānotās pacienta izrakstīšanas no stacionāra ārstniecības persona vienojas par skābekļa koncentratora saņemšanas procesu, sazinoties ar NRC Vaivari VTPC klientu apkalpošanas speciālistu, tālr. Nr.: 66 955 665.

 

Uzmanību: Pakalpojums tiek nodrošināts ne ilgāk par 3 mēnešiem!!! 

Ja paredzams, ka skābekļa terapija mājas plānota ilgāk par 3 mēnešiem, pacientam izrakstoties no stacionāra, ārsts sagatavo nosūtījumu pie pneimonologa vai kardiologa, norādot, ka nepieciešama vizīte un izmeklējumi periodā līdz 3 mēnešiem, lai izskatītu skābekļa terapijas turpināšanu jau kā hroniskam pacientam.

 

 

Skābekļa terapijas mājās nodrošināšana SUBAKŪTIEM pacientiem, kas saņem paliatīvās aprūpes mobilo komandu pakalpojumus jeb HOSPISA APRŪPI dzīvesvietā

 

 1. Pacients saņem hospisa aprūpi dzīvesvietā, ko nodrošina paliatīvās aprūpes mobilā komanda:
  1. paliatīvās aprūpes mobilo komanda nodrošina pulsoksimetrijas rādītāju noteikšanu; 
  2. ne vēlāk kā nākamā darba dienā pēc pulsoksimetrijas rādītāju noteikšanas paliatīvās aprūpes mobilo komanda sagatavo nosūtījumu “Skābekļa terapija mājās (ambulators pakalpojums)” informācijas sistēmā e-veselība skābekļa terapijas mājās (skābekļa koncentratora) saņemšanai, ja konstatē, ka veiktais SpO2 rādītājs miera stāvoklī, elpojot atmosfēras gaisu ir ≤ 90% un elpojot skābekli mērķa SpO2 ≥92%, ja to nav iespējams sasniegt, tad SpO2 ≥90% vai SpO2 pieaugums ≥4%;
 2. Sagatavojot iepriekš minēto nosūtījumu, obligāti jānorāda atzīme “HOSPISA APRŪPES PACIENTS
 3. Nosūtījumā bez tam jānorāda: 
  1. asins skābekļa piesātinājumu miera stāvoklī, neelpojot skābekli, mērījuma rezultātus;
  2. nepieciešamo skābekļa plūsmu un laiku (stundas diennaktī);
  3. pacienta un pacienta pārstāvja kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs);
  4. paliatīvās aprūpes mobilo komandas ārstniecības personas kontaktinformāciju (t.sk., ārsta telefona numuru);
  5. u.c. nepieciešamā informācija. 
 4. Ne vēlāk kā nākamā darba dienā pēc pulsoksimetrijas rādītāju noteikšanas, paliatīvās aprūpes mobilās komandas speciālists vienojas par skābekļa terapijas mājās (skābekļa koncentratora) nodrošināšanas procesu pacientam, sazinoties ar NRC Vaivari VTPC klientu apkalpošanas speciālistu, tālr. Nr.: 66 955 665.