Uz garantijas remontu tehniskais palīglīdzeklis jānodod ar visu tam pievienoto papildaprīkojumu.

Garantija neattiecas:

  • uz dabisko nolietojumu;
  • uz bojājumiem, kas radušies ārējās mehāniskās iedarbības rezultātā un nav atzīstami par defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ;
  • uz bojājumiem, kas radušies, ja tehniskais palīglīdzeklis izmantots, neievērojot ekspluatācijas noteikumus, vai izmantots mērķim, kādam tas nav paredzēts, vai lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā.

Pēc garantijas termiņa beigām bezmaksas tehnisko palīglīdzekļu apkope un remonts tiek nodrošināti tikai patapinājumā izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Elektriskajiem riteņkrēsliem  un skuteriem akumulatoru nomaiņa par valsts budžeta līdzekļiem tiek segta vienu reizi 3 gadu lietošanas periodā.

Tehnisko palīglīdzekļu remontu veic:

  • Rīgā, Ventspils ielā 53;
  • Kuldīgā, Jelgavas ielā 60;
  • Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 81

UZMANĪBU!

Sakarā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, tehnisko palīglīdzekļu garantijas, pēc garantijas remontu vai apkopi veic tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Arī ārkārtas situācijā, pirms ierašanās, lūdzu, zvaniet uz attiecīgo filiāli:

  • Rīgā: 67552350;
  • Kuldīgā: 63320727 vai 26479363;
  • Rēzeknē: 64622273 vai 26577364.

Apkopei un remontam (t.sk. garantijas remontam) netiek pieņemti netīri tehniskie palīglīdzekļi (dubļi, gruži u.c. netīrumi uz ārējām virsmām, kabatās).

Klientam ir jāņem vērā, ka uz remonta laiku izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis var atšķirties no lietošanā esošā palīglīdzekļa.