Uz garantijas remontu tehniskais palīglīdzeklis jānodod ar visu tam pievienoto papildaprīkojumu.

Garantija neattiecas:

  • uz dabisko nolietojumu;
  • uz bojājumiem, kas radušies ārējās mehāniskās iedarbības rezultātā un nav atzīstami par defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ;
  • uz bojājumiem, kas radušies, ja tehniskais palīglīdzeklis izmantots, neievērojot ekspluatācijas noteikumus, vai izmantots mērķim, kādam tas nav paredzēts, vai lietošanas instrukcijas neievērošanas gadījumā.

Pēc garantijas termiņa beigām bezmaksas tehnisko palīglīdzekļu apkope un remonts tiek nodrošināti tikai patapinājumā izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Elektriskajiem riteņkrēsliem  un skuteriem akumulatoru nomaiņa par valsts budžeta līdzekļiem tiek segta vienu reizi 3 gadu lietošanas periodā.

Tehnisko palīglīdzekļu remontu veic:

  • Rīgā, Ventspils ielā 53;
  • Kuldīgā, Jelgavas ielā 60;
  • Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 81

UZMANĪBU Rīgā, Ventspils ielā 53

Sakarā ar Rīgas filiāles mehāniķa atvaļinājumu, tehnisko palīglīdzekļu pēc garantijas remontu vai apkopi veic tikai pēc iepriekšēja pieraksta! Arī ārkārtas situācijā, pirms ierašanās, lūdzu, zvaniet uz filiāli: 67552350.

Apkopei un remontam (t.sk. garantijas remontam) netiek pieņemti netīri tehniskie palīglīdzekļi (dubļi, gruži u.c. netīrumi uz ārējām virsmām, kabatās).

Klientam ir jāņem vērā, ka uz remonta laiku izsniegtais tehniskais palīglīdzeklis var atšķirties no lietošanā esošā palīglīdzekļa.