Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, persona Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (VTPC) iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai iesniedz atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti:

 • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai;
 • atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (oriģināls);
 • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija.
 • papildu dokumentus noteikta veida tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai (skat. zemāk “Svarīgi”).
 • Papildu iesniedzamie dokumenti steidzamības kārtai.

Kas jānorāda iesniegumā tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai?

 • Personas vārds, uzvārds, personas kods
 • deklarētā adrese un dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses, 
 • tālruņa numurs, 
 • oficiālā elektroniskā adrese (ja ir)
 • invaliditātes grupa (ja ir), 
 • nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veids un tā izmantošanas mērķis.

 

Ja tehnisko palīglīdzekli bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai – pārstāvis:

 • iesniegumā, papildu iepriekš uzskaitītām ziņām, pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, ja par pārstāvības tiesībām nav iespējams pārliecināties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrā.

 

Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, kuru pilnvaro iesnieguma iesniedzējs:

 • iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

Ievērojiet:
iesnieguma iesniedzējam noteikti jāierodas personīgi, lai saņemtu: 

 • alternatīvās komunikācijas tehniskos palīglīdzekļus, 
 • ortožu, protēžu, ortopēdisko apavu grupas tehniskos palīglīdzekļus, 
 • tehniskos palīglīdzekļus bērniem: rolatorus, pārvietošanās krēslus, pārvietošanās galdus vai riteņkrēslus;
 • visa veida riteņkrēslus pieaugušajiem, t.sk., elektropiedziņas riteņkrēslus.

Precīzāka informācija: Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 24. punktā.

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai

Iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai persona var noformēt, atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Kas jānorāda atzinumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?

Par personu, kurai nepieciešams tehniskais palīglīdzekļis, jānorāda šāda informācija:

 • atzinuma sagatavošanas datums;
 • personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese);
 • diagnoze un diagnozes kods pēc starptautiskā slimību klasifikatora (SSK10) redakcijas;
 • personas funkcionālo traucējumu apraksts un rekomendācijas
 • ieteicamais tehniskais palīglīdzeklis (nosaukums jānorāda atbilstoši Ministru kabineta 21.12.2021 noteikumu Nr. 878 2. pielikumam);
 • Izskatīšanas steidzamība un iemesls steidzamībai;
 • Ārstniecības personas, kas aizpildījusi atzinumu, vārds, uzvārds, paraksts un personīgais spiedogs:
  • Atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai sagatavo: 
   • sertificēts ārstējošais ārsts
    vai 
   • sertificēts funkcionālais speciālists: fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds vai tehniskais ortopēds;
  • Atzinumu var noformēt, atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

Atzinums derīgs 6 mēnešus no tā sagatavošanas datuma!

Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai veidlapa ir noteikta Ministru kabineta 2006. gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 89.pielikumā (Pielikums Ministru kabineta 13.07.2023. noteikumu Nr.414 redakcijā).

 Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

 Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

 

No 2024. gada 1. janvāra ārstniecības iestādēs ir iespēja atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai personai sagatavot (un uzglabāt) elektroniski E-veselības sistēmā.

Pamatojums: 2023. gada 12. decembra grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

vtpc.lv/lv/zinas/atzinums-tehniska-paliglidzekla-sanemsanai-e-veselibas-sistema

NVD instrukcija: Atzinuma TPL saņemšanai aizpildīšana e-veselībā

Instrukcija pieejama arī: Medicīniskie dokumenti (eveseliba.gov.lv)

 

Svarīgi!!!

1. Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai ar līdzmaksājumu (“kompensācijas mehānisms”), papildus iesniegumam un atzinumam personai jāiesniedz:

 • iesniegums ar lūgumu saņemt tehnisko palīglīdzekli ar līdzmaksājumu.

Papildu informācija:
Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana ar kompensācijas mehānismu
 
2. Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai: funkcionālā gulta, pretizgulējuma matracis vai gultas galds, ko izmanto gultā vai blakus gultai, papildus iesniegumam un atzinumam personai jāiesniedz:

Personai ir piešķirts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar funkcionāliem traucējumiem. VTPC par tā esamību pārliecinās VDEĀK uzturētajā Invaliditātes informatīvajā sistēmā.
 
3. Lai pieteiktos valsts apmaksātai  ilgstošai skābekļa terapijai ārpus ārstniecības iestādes (skābekļa koncentratora nomas pakalpojumam hroniskam pacientam), papildus iesniegumam un atzinumam personai jāiesniedz pneimologa vai kardiologa izsniegts atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, oriģināls (precīzāk izvēlnē: Skābekļa koncentratora saņemšanas kārtība).
 
4. Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa - Nepārtraukta vai automātiska pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārtas (CPAP; APAP) saņemšanai, papildus iesniegumam un atzinumam, personai jāiesniedz:

 • izmeklējuma rezultātu lapa (kopija), kurā norādīts apnojas-hipapnojas indekss (AHI). Izmeklējums tiek veikts ar validētām metodēm (polisomnogrāfija, poligrāfija). 

5. Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa - Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu (sportam), augšējās vai apakšējās ekstremitātes protēzes (sportam) saņemšanai, papildus iesniegumam un atzinumam personai jāiesniedz:

 • apliecinājums no Latvijas Paralimpiskās komitejas, ka persona regulāri nodarbojas ar kādu sporta veidu.