INFORMĀCIJA PAR IZBRAUKUMIEM UN MĀJAS VIZĪTĒM

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) nodrošina klientu apkalpošanu ne tikai pastāvīgajās Centra filiālēs: Rīgā, Kuldīgā un Rēzeknē, bet arī izbraukumos un mājas vizītes visā Latvijas teritorijā. Mājas vizītes klienta dzīvesvietā un izbraukumi uz pakalpojumu sniegšanas vietām ārpus VTPC filiālēm, notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

MĀJAS VIZĪTES
VTPC var nodrošināt mājas vizītes klienta dzīvesvietā Latvijas teritorijā. Mājas vizītei ir jāpiesakās, zvanot uz attiecīgā centra kontakttālruni - Rīgas, Kuldīgas vai Rēzeknes filiāli. 

Mājas vizīte ir maksas pakalpojums
Maksa par mājas vizīti ir EUR 8,67 + ceļa izdevumi (EUR 0,46 par katru kilometru). Ceļa izdevumi tiek aprēķināti no tuvākās pakalpojuma sniegšanas vietas (skatīt zemāk karti) līdz Jūsu dzīvesvietai. Informāciju par vienreizējo iemaksu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai varat atrast sadaļā “Maksājumi”.


IZBRAUKUMI UZ PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VIETĀM
VTPC speciālistu izbraukumu laikā, kartē norādītajās pakalpojumu sniegšanas vietās, ir iespējams iesniegt dokumentus un saņemt speciālistu konsultāciju. 

Ja vēlaties saņemt tehnisko palīglīdzekli izbraukuma vietā, tā saņemšanai jāpiesakās ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms izbraukuma dienas, zvanot uz attiecīgā centra kontakttālruni, kas organizē izbraukumu (Rīgas, Kuldīgas vai Rēzeknes filiāle). 

Informāciju par vienreizējo iemaksu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai varat atrast sadaļā “Maksājumi”.

 

Izbraukumi uz konkrētām pakalpojumu sniegšanas vietām tiek plānoti, atbilstoši klientu pieprasījumam. 

 

2023. gadā VTPC veica 584 mājas vizītes un 127 izbraukumu laikā uz VTPC pakalpojuma sniegšanas vietām 1617 klienti saņēma tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus.