Lai iegūtu informāciju par klientu apmierinātību ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam aizpildīt aptaujas Anketu:

Anketu aizpildīt iespējams VTPC mājas lapā, klātienē VTPC un tā nodaļās vai sūtīt uz e-pastu vai pa pastu uz mūsu mājaslapā norādītajām adresēm.

Piedaloties aptaujā, Jūs palīdzēsiet mums izprast Jūsu vēlmes un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

Pateicamies par atsaucību!

 

Klientu rīcība, ja neapmierina saņemtais tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums

  • ja pakalpojuma saņēmējs uzskata, ka tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas procesā pakalpojuma sniedzējs nav nodrošinājis kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, pakalpojuma saņēmējs var vērsties ar iesniegumu VTPC, Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002

 

20.01.2021
2020. gada augustā un novembrī SIA «DIVA Latvia» pieaicinātie darbinieki veica VTPC klientu apkalpošanas procesu vērtēšanu. Aicinām iepazīties ar apkopotiem vērtēšanas rezultātiem.

21.09.2018
2018. gada maijā un augustā DIVE Latvia veica klientu apkalpošanas procesa izvērtēšanu. Aicinām iepazīties ar vērtēšanas rezultātiem.

20.12.2016
Aicinām iepazīties ar “Latvijas Fakti” veikto kvantitatīvo aptauju “Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra klientu apmierinātības pētījums

12.08.2016
Lai novērtētu klientu apmierinātību par jaunajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem - tenisa sporta riteņkrēsliem (2016. gada 12. februārī piešķirti un izsniegti 5 klientiem), jūlijā tika veikta klientu aptauja pa tālruni. Aptaujā klientiem uzdoti 5 jautājumi, un iegūtā informācija tiek izmantota informatīvos nolūkos. Tālruņa intervijas iegūtie rezultāti