Daudzlīmeņu runas iekārta (iTalk2 with Levels)

ISO kods: 222109

Ierīce runas terapijai - divu izvēļu veikšanai. Ierīce paredzēta personām ar runas, valodas, koordinācijas un kustību traucējumiem, lai iesaistītos komunikācijā. Ierīcei ir divas viegli uzspiežamas, pamanāmas,  krāsainas pogas, kuras izmantojot pacients var paust savu izvēli. Ierīce darbojas trīs līmeņos, kopējais ziņu skaits ne mazāks kā seši. Kopējais ierakstī...

Vairāk

Komunikators ierunātu ziņojumu atskaņošanai (SuperTalker Progressive Communicator)

ISO kods: 222109

Ierīce runas terapijai paredzēta personām ar runas un valodas traucējumiem. Ierīces komplektācijā ir četri dažāda skaita, nomaināmi ziņojumu lodziņi. Iekārtas komplektācija ļauj individuāli pielāgot komunikācijas laukus katra pacienta spējām un vajadzībām, kā arī mainīt šo izvēli lietošanas gaitā atkarībā no nepieciešamības. Ziņojumu lodziņu skaits – 1, 2...

Vairāk

Programmējams komunikators (Tech/Scan 8 Plus)

ISO kods: 222109

          Palīglīdzeklis paredzēts personām ar runas un valodas traucējumiem. Iekārtas komplektācija ļauj ne tikai veikt klasisko audiomateriāla ierakstu un tā atskaņošanu, bet arī modulēt atskaņošanas ātrumu. Daudzlīmeņu komunikācijas ierīce darbojas atskaņojot iepriekšsagatavotus ierakstus ar vizualizācijas iespējām. 8 ziņojumu atskaņo...

Vairāk

Runas dēlis ar izvēles iespējām (Go Talk 9+)

ISO kods: 222109

Ierīce runas terapijai Tehniskais palīglīdzeklis paredzēts personām ar runas un valodas traucējumiem, kā arī personām ar kustību un koordinācijas traucējumiem, lai iesaistītos komunikācijā. Iekārta sniedz iespēju ierakstīt īsus informatīvus audiomateriālus, kas tiek pastiprināti ar vizuālu atbalstu attēlu, piktogrammu vai fotogrāfiju formā, kā arī  ļauj pacientiem integrēties...

Vairāk

Runas dēlis ar izvēles iespējām (Go Talk 20+)

ISO kods: 222109

Tehniskais palīglīdzeklis Go Talk 20+ paredzēts personām ar runas traucējumiem un valodas traucējumiem, lai varētu iesaistīties komunikācijā. Ierīce sniedz iespēju ierakstīt īsus, informatīvus audiomateriālus, kas tiek pastiprināti ar vizuālu atbalstu attēlu formā, ļauj pacientiem integrēties sabiedrībā, ikdienas aktivitātēs, akadēmiskā vidē un profesionālā darbībā.

Vairāk

Komunikators ar apgaismojamiem izvēles logiem (Go Talk Express 32)

ISO kods: 222109

Ierīce runas terapijai Tehniskais palīglīdzeklis paredzēts personām ar runas un valodas traucējumiem, lai iesaistītos komunikācijā. Iekārta sniedz iespēju ierakstīt īsus informatīvus audiomateriālus, kas tiek pastiprināti ar vizuālu atbalstu attēlu formā, kā arī  ļauj pacientiem integrēties sabiedrībā, ikdienas aktivitātēs, akadēmiskā vidē un profesionālā darbībā. Ierīce...

Vairāk

Augstlīmeņa komunikators (Smart 128)

ISO kods: 222109

Iekārta paredzēta personām ar runas un valodas traucējumiem. Iekārtas ziņojumu lodziņi ir maza izmēra (1,5x1,5cm), paredzēta personām ar labi attīstītu sīko motoriku. Iekārta sniedz iespēju veidot semantiski kvalitatīvu runu cilvēkiem ar runas un valodas traucējumiem. Pateicoties iekārtas ātrajai darbībai, iespējams veidot teikumus, nelielus teikumu virknējumus bez ilgām pauzēm starp...

Vairāk