Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļas atrodas Rīgā. Kuldīgā. Rēzeknē.

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs (VTPC) ir VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (NRC "Vaivari") struktūrvienība, kura nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 878 Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi VTPC izskata personu iesniegumus par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu un nodod personām īpašumā vai patapinājumā rūpnieciski izgatavotus tehniskos palīglīdzekļus un organizē tehnisko palīglīdzekļu individuālu izgatavošanu un/vai saņemšanu (noteikumu 2. pielikums) pie pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts pakalpojuma līgums.

Tostarp VTPC izskata personas iesniegumu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu ar līdzmaksājumu (līdz šim saukts “kompensācijas mehānisms”) un, atbilstības gadījumā, atlīdzina tehniskā palīglīdzekļa iegādes izdevumus, atbilstoši noteiktajam kompensācijas apmēram.