Klientu apmierinātības līmenis

Lai noteiktu klientu apmierinātības līmeni, no 2013.gada augusta VTPC veic klientu aptauju. Tās mērķis ir klientu vajadzību apmierināšana un labāku pakalpojumu sniegšana.

Vairāk

Ministru kabineta noteikumu izmaiņas

Sākot ar 2012.gada 16.martu, ir paplašināts 15.12.2009 MK noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” regulējums attiecībā uz tehnisko palīglīdzekļu – aktīvo riteņkrēslu saņemšanu 

Vairāk

Pages