Lai izlemtu par Jums piemērotāko tehnisko palīglīdzekli, Jums jādodas pie sava ārstējošā ārsta pēc atzinuma.

 Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

Pēc atzinuma saņemšanas uzrakstiet iesniegumu VTPC.

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai