Lai izlemtu par Jums piemērotāko tehnisko palīglīdzekli, Jums jādodas pie sava ārstējošā ārsta pēc atzinuma.

 Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

Pēc atzinuma saņemšanas uzrakstiet iesniegumu VTPC.

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

 

Informatīva prezentācija ārstiem